Danh mục: Google Sheets

3 Bước Vẽ Biểu Đồ Cột Trên Google Sheets

Các bước để có thể vẽ biểu đồ cột trong Excel khá đơn ...

Hàm Đếm Có Điều Kiện Trên Google Sheet

Hàm đếm có điều kiện là một trong những hà...

Hướng dẫn tô màu dữ liệu trùng trong google sheet

Tô màu dữ liệu trùng trong google sheet là thao tác ...

Top 5 mẹo sử dụng Google Sheets có lúc bạn phải cần?

Khi sử dụng ứng dụng Google Sheets, bạn muốn biết ...

Liệt kê các tính năng trong Google Sheet cơ bản ai cũng phải biết?

Google Sheets là công cụ được sử dụng miễn phí có bả...

Cách tính phần trăm trong Google Sheet chính xác nhất

Cách tính phần trăm trong Google Sheet rất hữu í...