Excel chính là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng hiện nay khi đi làm. Hôm nay cùng Pxsoft tìm hiểu những bài tập excel hay và chi tiết nhất với các hàm rất thông dụng qua bài viết dưới đây.

Kiến thức bài tập excel hàm đếm và hàm tính tổng

Hàm đếm số COUNT: Hàm COUNT  trong Excel là hàm trả về số lượng các giá trị là số. Số ở đây có thể gồm số âm hoặc tỷ lệ phần trăm, ngày, giờ, phân số và công thức trả về cũng là số.Cú pháp: =COUNT (value1, [value2], ...)

Trong đó cú pháp hàm COUNT có các đối số sau:

 • Value1: (Bắt buộc) Mục đầu tiên, Giá trị ô tham chiếu hoặc phạm vi muốn đếm số.
 • Value2: (Tùy chọn) Lên đến 255 mục bổ sung, Giá trị ô tham chiếu hoặc phạm vi muốn đếm số.

Hàm đếm có điều kiện COUNTIF: Hàm COUNTIF thường được dùng để đếm số các ô thỏa mãn điều kiện (criteria) trong một vùng có chứa dữ liệu được chọn (range).

Cú pháp hàm COUNTIF như sau: =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range: Vùng chứa dữ liệu cần đếm
 • Criteria: Điều kiện đưa ra để đếm. Ví dụ: “TXD”; “>70”; 100;…

Hàm tính giá trị tổng SUM: Hàm SUM trong Excel là hàm cộng các giá trị số trong một phạm vi ô lại với nhau. Hàm được nhập theo cú pháp“=SUM” theo sau đó là các giá trị để tính tổng. Các giá trị mà được cung cấp cho hàm có thể là số hoặc tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện: Hàm SUMIF là hàm sẽ tổng hợp các ô đáp ứng được các tiêu chí đã cho. Các tiêu chí nàyh dựa trên ngày, số và có thể là văn bản. Nó được hỗ trợ các toán tử logic như (>, <, <>, =) và cả các ký tự đại diện như (*, ?).

Công thức chung của hàm SUMIF ở trong Excel là: =SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Trong đó: range: ( đây là đối số bắt buộc)  là phạm vi ô mà bạn muốn áp dụng tiêu chí. criteria: (là đối số bắt buộc) Đây cũng là một tiêu chí được sử dụng để bạn xác định ô nào cần được nên thêm vào.

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE: Hàm AVERAGE hay còn có thể gọi là hàm tính trung bình. Đây là 1 hàm mà excel dùng để tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính excel, hỗ trợ tính toán một cách nhanh hơn trong các dãy số có thể rất dài giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với việc bạn sử dụng bấm máy tính hoặc tính từng con số một.

Cú pháp: =AVERAGE(number1;number2;…numbern) Trong đó:

 • Number 1: Là số đầu tiên.
 • Number 2: Là số thứ 2.
 • Number n: Số cuối cùng mà bạn cần tính trung bình.

Kiến thức bài tập excel hàm logic cho người mới 

Hàm IF trong Excel: Hàm IF thường được dùng để kiểm tra dữ liệu bạn có thỏa điều kiện người dùng đặt ra trước đó hay không và nó trả về kết quả theo biểu thức đúng hoặc sai.Hàm IF có cú pháp như sau: =IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Trong đó:

 • Logical_test:  Là điều kiện.
 • Value_if_true: Giá trị được trả về nếu thỏa điều kiện
 • Value_if_false: Giá trị được trả về nếu không thỏa điều kiện.

Hàm AND: Hàm AND cũng là một trong những hàm logic cơ bản trong phần mềm Excel, được sử dụng để có thể xác định xem liệu tất cả điều kiện có trong một kiểm tra đúng hay không. Hàm AND ít khi được dùng độc lập mà nó thường được dùng kết hợp với những hàm thực hiện khác như là hàm IF.Cú pháp là AND: =AND(Điều kiện 1,Điều kiện 2,…). Trong đó: Điều kiện 1, điều kiện 2,...được xem là các mệnh đề logic.

Kết quả của hàm AND là:

 • TRUE: khi mà tất cả các mệnh đề logic đều đúng.
 • FALSE: khi một mệnh đề logic hay bất kỳ mệnh đề nào trong hàm sai.
 • Hàm OR: Như đã giới thiệu trước đó, hàm OR là một dạng hàm logic được xác định khá thông dụng trong bảng tính Excel.

Chức năng của hàm là có thể kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện nào đó và trả về lại kết quả “TRUE” hoặc “FALSE”. Kết quả sẽ được trả về giá trị “TRUE” nếu trong đó có ít nhất một trong những điều kiện đầu vào là đúng. Còn ngược lại, kết quả sẽ trả về “FALSE”  có nghĩa nếu tất cả điều kiện đầu vào đều sai. Cú pháp =OR(logical1, [logical2],...). Trong đó:

 • Logical1: điều kiện đầu tiên được kiểm tra (bắt buộc).
 • Logical2, Logical3, …: là các điều kiện tiếp theo sẽ được kiểm tra 

Như vậy, bài viết ở trên Pxsoft đã tổng hợp các kiến thức về bài tập excel cơ bản hay nhất  với các hàm thông dụng như COUNT, COUNTIF, SUM, SUMIF,AVERAGE, IF, AND, OR. Hy vọng những kiến thức mà chúng mình chia sẻ có thể giúp bạn làm chủ được Excel và có thể giải quyết công việc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúc bạn áp dụng thành công nhé!