Website có nhiều vấn đề cần quan tâm tới tốc độ, kích thước Website càng lớn thì cần tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhưng vấn đề trải nghiệm với những khách hàng truy cập bị chậm và khách hàng tiềm năng sẽ bỏ đi nhanh chóng. Để giảm kích thước tải trang.

Bạn cần hiểu vấn đề và tìm ra phương pháp, tính năng nén GZIP là một phương pháp tuyệt với để trang web của bạn được tải nhanh hơn đồng thời tiếp kiệm được tài nguyên được truyền tải tới khách hàng nhanh chóng

Cách tăng tốc trang web Wordpress không chỉ đơn thuần loại bỏ những thứ không mong muốn xuất hiện mà cách để có tốc độ vượt trội hơn là bật nén GZIP trên máy chủ (Hosting) hay server của bạn. Tất cả các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ nén theo mặc định. Tuy nhiên, để tài nguyên trang web hoạt động cho người dùng của bạn mà không gặp vấn đề hay trục trặc, bạn phải định cấu hình máy chủ của mình đúng cách để mang lại hoạt động tốt.

Nén GZIP Wordpress là gì?

Trước khi hiểu bạn đã từng sử dụng qua Winrar chắc cũng đã hiểu kiểu nén đó. Nó có thể nén tất cả các tệp trên trang Web như các văn bản HTML, tài nguyên giao diện CSS, các tệp xử lý Javascript

Phương thức nén GZIP hay còn gọi là GNU ZIP là cách nén dữ liệu không bị mất đồng thời làm giảm kích thước và dung lượng giúp tăng tốc tải trang. Nén hoạt động tốt trên các tệp thông dung như HTML, CSS, Javascript, tuy nhiên nó không hoạt động trên hình ảnh, cách tốt nhất bạn nên sử dụng hình ảnh định dạng JPG để mang lại hình ảnh nhẹ nhất.

Kiểm tra website đã bật gzip

Cách hoạt động rất đơn giản: Nó được dựa trên thuật toán DEFLATE, chúng lấy một tập hợp dữ liệu RAW (Dữ liệu thô) sau đó nén 1 cách dễ dàng và đưa ra trình duyệt.

Bật nén GZIP làm gì gì?

Nếu như bạn không bật tính năng này đồng nghĩa trang web của bạn tải chậm coi như khách hàng bay đi chổ khác, bạn toang ngay.

Tỉ lệ thoát khi trang web tải chậm

Bất cứ 1 độc giả hay 1 khách hàng truy cập đến trang web của bạn, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu các tệp của trang web từ máy chủ Hosting. Máy chủ của bạn sẽ nén các tệp đó trước khi gửi chúng đến trình duyệt. Các tệp nén truyền nhanh hơn các tệp không nén. Điều này giúp cải thiện hiệu suất trang web, tốc độ tải và Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO). 

Tại sao tính năng GZIP lại quan trọng?

Xu hướng hiện nay sử dụng mã nguồn Wordpress đồng nghĩa dung lượng các tệp ngày càng nhiều, các trang web có thể chiếm nhiều dung lượng do kích thước tệp lớn, đặc biệt là tệp JavaScript chặn hiển thị và điều đó khiến bạn nên nén các tệp JavaScript loại này càng nhiều càng tốt . Bạn không bận tâm nên không nhận thấy tác động của các tệp lớn này dẫn tới tình trạng chậm nhưng có rất nhiều công cụ có thể giúp bạn chẩn đoán sự cố tải trang như:

Ưu điểm khi bật nén GZIP

Nén và giải nén nhanh chóng

Đối với tốc độ nén và giải nén dữ liệu, GZIP luôn được ưu ái và điều đó ai sử dụng Wordpress cũng đều bật GZIP Wordpress

Tiêu tốn bộ nhớ rất ít

GZIP tiêu tốn rất ít và phù hợp với các máy chủ và hệ thống có dung lượng bộ nhớ hạn chế. Bạn sẽ thấy nó được hỗ trợ bởi ngay cả những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web rẻ nhất .

Miễn phí sử dụng

GZIP chủ yếu được tạo ra để thay thế mã nguồn mở miễn phí. Do đó, nó không bị cản trở bởi bất kỳ bằng sáng chế nào và có thể được sử dụng tự do.

Cách bật tính năng nén GZIP trên Wordpress

Tất cả các Plugin tăng tốc đều được hổ trợ, nếu bạn không muốn sử dụng phụ thuộc vào plugin thì đây là cách tốt nhất trên mã nguồn của bạn

Nến GZIP trên Nginx

 

gzip on;

gzip_vary on;

gzip_min_length 10240;

gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;

gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/x-javascript application/xml;

gzip_disable "MSIE [1-6]\.";

Nến GZIP trên Apache

Nếu Hosting của bạn sử dụng Apache, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp .htaccess để kích hoạt tính năng nén GZIP. Tệp này có thể được tìm thấy trong thư mục ROOT của WordPress của bạn,

Có hai mod Apache bạn có thể sử dụng để kích hoạt GZIP, nhưng mod_deflate là tùy chọn được hỗ trợ rộng rãi nhất

Để bật mod_deflate, bạn chỉ cần thêm

<IfModule mod_deflate.c>

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf

  AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

  AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

  AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

  Header append Vary User-Agent

</IfModule>

5 out of 1 Votes