Thuế thu nhập cá nhân chính là một trong những loại thuế rất quan trọng, đóng góp không nhỏ vào trong nguồn ngân sách nhà nước. Dưới đây chính là cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công theo quy định mới nhất. 

Đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú là gì?

Cá nhân cư trú là cá nhân thuộc ở trường hợp sau:

Có nơi ở thường xuyên ngay tại Việt Nam theo 01 trong 02 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Có đang nhà thuê để ở tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ mức 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
  • Trường hợp 2: Có những nơi ở thường xuyên theo các quy định của pháp luật về cư trú.

Có mặt tại nước Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong vòng một năm dương lịch hoặc là ở trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi đã được tính là 01 ngày.

tinh-thue-thu-nhap-ca-nha

Cách thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân đang cư trú

Lưu ý: Cách sẽ tính thuế này áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

* Ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

** Công thức tính thuế TNCN

Thuế thu nhập các cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Để có thể tính được số thuế phải nộp cần phải tính được thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

(1) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ [1]

Trong đó,

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn [2]

Căn cứ vào các công thức tính thuế trên, để tính được thu nhập tính thuế thì cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tính tổng mức thu nhập
  • Bước 2: Tính các khoản thu nhập đã được miễn thuế (nếu có)

Các khoản thu nhập đã được miễn thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

- Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm ngoài giờ được trả cao hơn so với mức tiền lương làm việc ban ngày, làm trong khung giờ theo quy định pháp luật.

- Thu nhập từ khoản tiền lương hay tiền công của các thuyền viên chính là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

  • Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo các công thức [2]
  • Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

- Giảm trừ gia cảnh đối với các bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

- Giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người đang phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, người dân nộp thuế còn được tính giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện,  khuyến học, nhân đạo, đóng góp từ thiện.

  • Bước 5: Tính thu nhập tính được thuế theo công thức [1]

Sau khi tính được mức thu nhập tính thuế, để có thể xác định được số thuế phải nộp thì những người nộp thuế áp dụng các phương pháp lũy tiến từng phần hoặc phương pháp tính thuế rút gọn (trình bày ở ngay  phần sau).

(2) Thuế suất

Thuế suất từ khoản tiền lương, tiền công đối với các cá nhân ký hợp đồng lao động từ mức 03 tháng trở lên được áp dụng theo lũy tiến từng phần, cụ thể như sau:

Cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú là gì?

Người ở nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện của các cá nhân cư trú thì sẽ được xác định là các cá nhân không cư trú.

Cách tính thuế thu nhập đối với các cá nhân không cư trú

Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định số thuế thu nhập đối với các cá nhân không cư trú sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế ở trong trường hợp này được xác định bằng mức tổng tiền lương,  tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập chính khác có tính chất tiền công, tiền lương mà những người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Trong đó, mức thu nhập chịu thuế của các cá nhân không cư trú sẽ được xác định như trong quy định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, cụ thể:

  • Thời điểm xác định mức thu nhập chịu thuế thu nhập đối với các thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức và cá nhân trả thu nhập.
  • Riêng thời điểm đã xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm sẽ có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả vào tiền bảo hiểm.

thue-thu-nhap-ca-nhan3

Như vậy trong bài viết trên đây đã gửi tới bạn đọc những thông tin, quy định mới nhất về  thuế thu nhập cá nhân và cũng như cách tính thuế thu nhập cá nhân online và áp dụng công thức được cập nhật mới nhất năm 2022. Chúc các bạn thành công.

5 out of 1 Votes