Sử dụng hàm Sumifs trong Excel là cách phổ biến để bạn có thể tính tổng khi có nhiều điều kiện khác nhau. Nhưng cách dùng hàm này không hề dễ. Với những ai là “lính mới” sẽ rất bối rối không biết phải áp dụng ra sao mới hiệu quả. Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có được cách sử dụng hàm Sumifs chuẩn xác nhất.

Hàm Sumifs trong Excel là gì?

Hiểu đơn giản thì hàm Sumifs trong Excel chính là hàm dùng cho việc tính tổng cho tất cả các ô trong 1 phạm vi hay 1 vùng. Tuy nhiên, dữ liệu cần tính phải đáp ứng được 1 hay nhiều điều kiện đưa ra. Thường thì hàm này sẽ được dùng nhiều trong việc tính tổng 1 dãy số theo những điều kiện cần có. Ngoài ra, nó còn được dùng để kết hợp với các hàm khác khi tính toán trong phần mềm Excel.

hàm Sumifs trong Excel

Cú pháp của hàm Sumifs 

Khi nhập hàm Sumifs trong Excel bạn cần tiến hành theo cú pháp sau:

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…) vào trong ô cần tính tổng kết quả. Theo đó, các giá trị sẽ có ý nghĩa cụ thể gồm:

- Sum_range: : Đây là những ô cần phải tiến hành tính tổng. Nó có thể là tên, con số...

- Criteria_range1: Đây là phạm vi dữ liệu cần được đánh giá thông qua điều kiện.

- Criteria1: Điều kiện dùng để tham chiếu. Nó có thể là biểu thức hay là số.

Cách sử dụng hàm Sumifs trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm Sumifs trong Excel, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể như sau:

Áp dụng hàm Sumifs để tính tổng tiền của các kỹ thuật có mức lương từ 3.000.000 trở lên. Theo đó, hàm cần nhập như sau:

=SUMIFS(D2:D8,C2:C8,"Kỹ thuật",D2:D8,">3000000") Như vậy:

- SUMIFS là lệnh để tính tổng có điều kiện

- D1:D8 chính là vùng dữ liệu được chọn để tìm kết quả

- C2 :C8 là vùng tham chiếu dữ kiệu có điều kiện cần tính

- “Kỹ thuật’ là điều kiện 1 về chức vụ cần lấy

- D2:D8 là vùng tham chiếu cần dùng cho điều kiện thứ 2

- “>3000000” chính là điều kiện 2 được dùng để lấy tham chiếu.

Khi nhập hàm xong, bạn nhấn Enter sẽ có kết quả như hình ảnh sau:

Những điều cần chú ý khi sử dụng hàm Sumifs trong Excel

Hàm Sumifs trong Excel

Đối với hàm Sumifs trong Excel, bạn sẽ phải cân nhắc đến một số yếu tố sau khi dùng:

- Thứ nhất là các ô ở vùng “Sum_range” phải thỏa mã được các điều kiện tương ứng mới có thể cộng tổng được.

- Thứ hai, nếu trong vùng “Sum_range” có ô với kết quả FALSE sẽ mặc định là 0 và TRUE sẽ mặc định là 1.

- Thứ ba, cả "criteria_range" và "sum_range" sẽ phải có cùng kích thước khi chọn vùng. Theo đó, số hàng, số cột cũng phải giống nhau.

- Thứ tư, đối với Criteria có thể sử dụng dấu chấm hỏi (?) để thay thế dấu sao (*) hay các ký tự đơn. Đối với trường hợp điều kiện đưa ra là dấu sao hay chấm hỏi thì hàm cần phải nhập thêm dấu (~) ngay phía trước. Đối với giá trị điều kiện đưa ra là văn bản thì phải để ở trong dấu ngoặc kép (").

Trên đây là thông tin quan trọng bạn cần biết để sử dụng hàm Sumifs trong Excel một cách hiệu quả. Đây là hàm có mức độ phổ biến rất cao đối với công việc kế toán, thống kê. Vì vậy, việc nắm rõ cách dùng hàm, những lưu ý sẽ đảm bảo hàm được áp dụng có thể mang đến kết quả tính toán chính xác, nhanh chóng nhất. Từ đó, kết quả công việc của bạn cũ

5 out of 1 Votes