Hướng dẫn cách tạo Popup trong wordpress

Cài đặt Plugin Popup Maker

  • Bạn trụy cập trang quản trị tại mục Menu > Plugin > Cài mới > Nhập thanh tiềm kiếm "Popup Maker"
  • Sau đó bạn cài đặt và kích hoạt Plugin

cai-dat-plugin-popup-maker

Tạo mới Popup bằng plugin trong wordpress

Tại menu Plugin > Chọn Create Popup > sau đó bạn điền thông tin đầy đủ và nhấn nút Đăng và trở về nút All Popups.

bo-sung-tin-tin-popup

Cấu hình thẻ class popup

Sau khi tạo popup xong bạn sẽ có tên thẻ Class tương ứng với popup bạn vừa tạo. 

copy-the-class-popup-maker

Copy thẻ class vừa tạo và dán vào class nút tại trang mà bạn muốn người dùng click để mở cửa sổ popup

them-the-class-vao-nut-mo-popup

Kết quả sau khi tạo thành công

mo-popup-demo

Tùy chỉnh giao diện Popup

5 out of 1 Votes