Hàm Sumifs trong excel là gì?

Hàm SUMIFS trong Excel của microsoft là hàm tính tổng khi có một hoặc nhiều điều kiện khác nhau. Là một công thức hàm excel hữu ích giúp bạn dễ dàng thực hiện công việc hiệu quả hơn. Nếu bạn đang chưa biết cách sử dụng hàm Sumifs trong excel thì hãy theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn cũng như cách sử dụng hàm Sumifs trong excel này nhé.

Lợi ích của việc sử dụng hàm Sumifs trong excel

  • Hàm Sumifs trong excel cho phép sử dụng và mở rộng chức năng của hàm tính tổng Sum bình thường mà chúng ta hay sử dụng. Hàm Sumifs sẽ tính tổng được tất cả các ô thỏa mãn điều kiện mà bạn đưa vào tham số criteria.
  • Viêc sử dụng hàm Sumifs sẽ mang lại nhiều hiệu quả và tiện lợi, đồng thời nó còn giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong công việc tính tổng doanh thu của công ty, doanh số của nhân viên trong khoảng thời gian nào đó, hoặc tổng lương theo một hoặc nhiều điều kiện nhất định.

Công thức của hàm Sumifs trong excel

Trong bảng tính, bạn nhập công thức của hàm SUMIFS trong Excel vào ô tính cần hiển trị kết quả:

SUMIFS(dải_ô_tổng, dải_ô_tiêu_chí1, tiêu_chí1, [dải_ô_tiêu_chí2, tiêu chí2, ...])

Trong đó:

  • dải_ô_tổng (Sum range) – Phạm vi của dải ô dữ liệu mà bạn cần tính tổng.
  • dải_tiêu_chí1 (Criteria range1) – Phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đánh giá bằng điều kiện đầu tiên.
  • tiêu_chí1 (Criteria1) – là điều kiện đầu tiên mà bạn muốn áp dụng cho phạm vi dữ liệu của dải_tiêu_chí1.
  • dải_ô_tiêu_chí 2, tiêu_chí2, … (Criteria range2, Criteria2) – [ TÙY CHỌN ] – Phạm vi dữ liệu và điều kiện dữ liệu tiếp theo mà  bạn muốn áp dụng cho phạm vi dữ liệu tiếp theo.
  • Bạn có thể thêm nhiều phạm vi và điều kiện tùy ý, tối đa là 127 cặp phạm vi và điều kiện.

Ví dụ sử dụng ông thức hàm Sumifs trong excel

Hàm Sumifs trong excel

Đề bài: Hãy sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng lương của các nhân viên có điều kiện “EMPLOYEE TIER 1” và điều kiệu lương “>20000” như bảng số liệu trên: 

Bước 1: Giải thích

SUMIFS là lệnh hàm Sumifs trong excel để tính tổng có điều kiện.

H9:H14 là dải_ô_tổng – Phạm vi của dải ô dữ liệu mà bạn cần tính tổng lương của các nhân viên

G2:G14 là dải_tiêu_chí1 – Phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đánh giá bằng điều kiện đầu tiên “EMPLOYEE TIER 1”.

“EMPLOYEE TIER 1” là tiêu_chí1 – là điều kiện đầu tiên mà bạn muốn áp dụng cho phạm vi dữ liệu của dải_tiêu_chí1 G2:G14.

“>20000” là tiêu_chí2 – là điều kiện thứ 2 mà bạn muốn áp dụng cho phạm vi dữ liệu của dải_tiêu_chí2 H9:H14

Bước 2: Nhập hàm Sumifs trong excel vào ô mà bạn muốn hiển thị kết quả

=sumifs(H2:H14;G2:G14; "EMPLOYEE TIER 1";H2:H14;">20000")

Bước 3: Nhấn Enter để hiện thị kết quả trong ô

5 out of 1 Votes